Faktuelle oplysninger

Antal elever

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe
  • 0.-6.klasse: 24,5 elev
  • Specialklasserækken (normeret til 85): 6,8 elev
 

Karaktergennemsnit

 
Skolen har ikke klasser, der går til afgangsprøve.

Antal elever pr. pc

Vi arbejder i øjeblikket på at udvikle skolen til en skole med en markant digital profil.
 
Som en del af dette arbejde stiller skolen en iPad, eller bærbar computer til rådighed for alle vore elever.
 
Alle klasselokaler er forsynet med SmartBoards og hele skolen er dækket af et velfungerende trådløst netværk.
 

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 23.8.2016:  42
Antal pædagoger: 2
Antal skolepædagoger 4
Antal medhjælpere: 4