Det er Dyvekeskolens mål, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sociale og kulturelle kompetencer og gennem medbestemmelse og medansvar styrker og fremmer:

 •  Elevernes selvtillid, selvværd og kreativitet
 •  Deres sproglige evner, gode kundskaber og lyst til læring
 •  Handlingskompetence og selvstændig stillingtagen

 Det er Dyvekeskolens mål at udvikle et socialt miljø, hvor eleverne

 •  Er trygge og glade ved at være sammen
 •  Udviser respekt og ansvar for hinanden, for fællesskabet og for skolens og dens ejendele
 •  Har tolerance og forståelse for andre mennesker og deres forskelligheder

 Det er Dyvekeskolens mål at samarbejdet mellem forældre og skole er

 •  Forpligtende, åbent og ærligt
 •  Tillidsfuldt og ansvarsfuldt
 •  Skole/hjem-samarbejdet skal fungere begge veje mellem engagerede og ligeværdige parter for at styrke det enkelte  barn og fællesskabet.

 Det er vores mål, at Dyvekeskolens fysiske rammer giver mulighed for

 •  Varierende undervisningsformer med mulighed for mangeartede aktiviteter for såvel børn som voksne
 •  At skolen bliver ”grøn”
 •  At fastholde den gode udvendige og indvendige vedligeholdelse.

 Det er vores mål for anvendelsen af Dyvekeskolens ressourcer:

 •  at fremme planlægning, struktur og overblik, således at vi får mest muligt udbytte af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer